Oxford Instruments yra didelė organizacija, gaminanti labai įvairius produktus. Šiame puslapyje paminėsime tiktai vieną produktų grupę – mikroanalizės sistemas.

Oxford Instruments mikroanalizės sistemos – energijos sklaidos spektrometrai (EDS), bangų ilgio sklaidos spektrometrai (WDS), atspindėtų elektronų difrakcijos sistemos (EBSD) – naudojamos medžiagų elementinės sudėties ir kristalinės struktūros charakterizavimui, dirbant su elektroniniu mikroskopu.

Apsilankiusiems šiame puslapyje ir norintiems išmokti daugiau – penki vadovėliai anglų kalba:

Energy Dispersive
X-ray Microanalysis
EDS_Explained

 Energy Dispersive
X-ray Microanalysis for TEM
EDS-TEM_explained

 Silicon Drift Detectors
Explained
SDD_Explained

 Wavelength Dispersive
X-ray Microanalysis
WDS_Explained

 Electron Backscattered Difraction
(EBSD)
EBSD_Explained