Didžiuojamės galėdami pasiūlyti ir aptarnauti IKA kalorimetrus, su kuriais galima tirti tiek egzoterminius, tiek endoterminius procesus. IKA kalorimetrai dirba Jūsų pasirinktame režime: adiabatiniame, dinaminiame ar izoperiboliniame.

IKA Kalorimetrai