Įmonės vadybos sistemos tobulinimas diegiant pažangius vadybos metodus

2011 metais UAB „Expertus Vilnensis“ įgyvendino projektą „Įmonės vadybos sistemos tobulinimas diegiant pažangius vadybos metodus“, projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-01-014, dalinai finansuotą iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-03-K „Procesas LT“.

Įgyvendinus šį projektą, optimizuoti pagrindiniai pridėtinę vertę kuriantys verslo procesai ir padidintas įmonės veiklos efektyvumas. Verslo strateginis valdymas nuo šiol vykdomas taikant Strategijos išskleidimo ir veiklos planavimo – matavimo sistemą, pagrįstą subalansuotos apskaitos (BSC) metodu. Įmonės veiklos procesai optimizuoti remiantis „Lean Six Sigma“ metodais, o efektyvus pardavimo projektų įgyvendinimas užtikrintas įdiegiant pardavimo projektų valdymo sistemą, paremtą Projektų vadybos instituto (PMI, Project Management Institute) metodika.

Projektui įgyvendinti skirta 172 500,00 litų iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos. Suteikta ES struktūrinių fondų parama leido pasiekti kokybiškai geresnių rezultatų ir pritaikyti diegiamus metodus specializuotiems įmonės poreikiams.