Serviso veiklos valdymo sistemos „EXVIL S-ERP“ sukūrimas

2010 metais UAB „Expertus Vilnensis“ įgyvendino projektą „Serviso veiklos valdymo sistemos „EXVIL S-ERP“ sukūrimas“, projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-065, dalinai finansuojamą iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“.

Projekto metu buvo sukurta unikali individualius įmonės poreikius atitinkanti serviso veiklos valdymo sistema „EXVIL S-ERP“. Taikydami sukurtus ir įdiegtus specializuotos programinės įrangos modulius, įmonės serviso inžinieriai dirba efektyviau, našiau užtikrinama serviso veiklos proceso kokybės, rezultatyvumo ir efektyvumo kontrolė.

Projektui įgyvendinti buvo skirta 286 000,00 litų iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos. Suteikta parama sudarė sąlygas spartesniam įmonės teikiamų serviso paslaugų kokybės gerinimui.