Mus remia

UAB „Expertus Vilnensis” sėkmingai įvykdė šiuos projektus, dalinai finansuojamus iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų:

Projektas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-065 – Aptarnavimo veiklos valdymo sistemos „EXVIL S-ERP“ sukūrimas.

Projektas Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-01-014 – Įmonės vadybos sistemos tobulinimas diegiant pažangius vadybos metodus.