Atsakomybė

Informacija, paskelbta šioje interneto svetainėje skirta jos lankytojų patogumui. Nors mes dedame pastangas, kad informacija būtų tiksli ir teisinga, tačiau klaidos galimos, ir mes negarantuojame, kad pateikta informacija yra išsami ir tiksli. Informacija šioje interneto svetainėje laikas nuo laiko gali būti pakeista. UAB „Expertus Vilnensis” neprisiima atsakomybės už kitų šalių šios svetainės informacijos naudojimą ir tiek, kiek leidžia įstatymai, neprisiima atsakomybės už bet kokius nuostolius, atsirandančius dėl kitų šalių šios svetainės informacijos naudojimo. Nuorodos į kitas svetaines nereiškia, kad mes pritariame ar patvirtiname tų svetainių turinį, UAB „Expertus Vilnensis” nėra atsakinga už tų interneto svetainių turinį.